Kinderbegeleider duaal

In de opleiding kinderbegeleider duaal leert men
- baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen;
- schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd 1 te begeleiden en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde het kind zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen. In het kader van een brede inzetbaarheid van de jongeren op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om leerlingen voor maximaal ¼ van de werkplekcomponent in een ruimere context relevante werkervaring op te laten doen. De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 contexten,
namelijk baby’s en peuters en schoolgaande kinderen.

Meer info over deze opleiding vind je terug op infofiche standaardtraject Kinderbegeleider duaal.