Zorgkundige duaal

In de opleiding zorgkundige duaal leert men onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.
In de opleiding leert men binnen een gestructureerde equipe te werken en leert men samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen waarbij de zorgprioriteiten bepaald worden. Per cliënt plant en voert de zorgkundige de zorg op systematische wijze uit conform het individueel zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken,
tijdsbesteding, wensen, … van de cliënt. De zorgkundige rapporteert steeds aan de verpleegkundige onder wiens toezicht hij/zij werkt.

De zorgkundige kan worden tewerkgesteld in de volgende contexten:
• algemeen ziekenhuis;
• ziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg;
• geriatrisch ziekenhuis;
• palliatief ziekenhuis;
• revalidatie;
• residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen;
• psychiatrische verzorgingstehuizen;
• dagverzorgingscentra (centra voor kortverblijf);
• thuisverpleging;
• thuiszorg;
• dag- en nachtverzorgingscentra;
• centra voor personen met een beperking.

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen op zowel een werkplek residentieel als op een werkplek in de thuiszorg.

Tevens kan de zorgkundige met verschillende doelgroepen werken:
• alle personen van geboorte tot overlijden met een zorgbehoefte;
• personen met psychiatrische problematiek;
• personen met dementie;
• pas bevallen vrouwen;
• personen met een beperking;
• (chronisch) zieke personen;
• palliatieve personen;
• …

Meer info over deze opleiding vind je terug op de infofichestandaardtraject Zorgkundige duaal.