Medewerker groen -en tuinaanleg

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinaanleg” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes, teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren.

De opleiding Medewerker groen- en tuinaanleg bestaat uit 6 modules:
• Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
• Aanplantingen
• Grondvoorbereiding
• Aanleg grasveld
• Infrastructuurwerken
• Plaatsen tuinelementen en -constructies

Meer info over deze opleiding vind je terug op de opleidingenstructuur Medewerker groen -en tuinaanleg.