Medewerker groen- en tuinbeheer

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinbeheer” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of
opdrachtgever.

De opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer bestaat uit 6 modules:
• Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
• Aanplantingen
• Groen- en tuinonderhoud
• Snoeien
• Scheren
• Onderhoud tuininfrastructuur

Meer info over deze opleiding vind je op de opleidingenstructuur Medewerker groen- en tuinbeheer.