Partners

Inburgering Antwerpen

Inburgering Antwerpen organiseert cursussen Maatschappelijke OriĆ«ntatie voor inburgeraars in meer dan 15 talen.  
Inburgeraars zijn buitenlanders die nieuw zijn in Antwerpen (nieuwkomers) of hier reeds lang wonen (oudkomers) maar nog nood hebben aan begeleiding. De cursus wordt gegeven in de moedertaal of een contacttaal omdat de meeste cursisten nog geen of onvoldoende Nederlands kennen.  
Het doel van de cursus is de cursisten meer zelfredzaam te maken in de samenleving. Ze krijgen een introductie over o.a. wonen, werken, onderwijs, de gezondsheidszorg, vrije tijd, verblijfspapieren, mobiliteit, politiek, de sociale diensten enz. We vertrekken vanuit hun situaties en ervaringen en bespreken hoe ze het best problemen kunnen aanpakken en welke mensen en diensten hen hierbij kunnen helpen. Naast de vaardigheid om zelf informatie in te winnen is ook het herkennen van de diversiteit van de samenleving een doel. Via discussies en ontmoetingen met derden bespreken we wat de waarden gelijkheid, solidariteit, vrijheid, respect en burgerschap betekenen voor hen en voor de Vlaamse samenleving. 

Contact
Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
tel.: 03 227 70 11
fax.: 03 227 71 71
email
website