Partners

Open School

Open School is dagelijks in het Keerpunt aanwezig met lessen Nederlands aan anderstalige volwassenen (NT2). Cursisten leren hier stapsgewijs Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven.
Open School is een Centrum voor Basiseducatie. Dat wil zeggen dat we les geven aan cursisten met beperkte studie-ervaring en/of met een tekort aan basisvaardigheden. Er zijn cursussen voor gealfabetiseerden, zwak gealfabetiseerden en analfabeten. Het aanbod gaat tot richtgraad 1.2.  
Daarnaast geeft Open School ook cursussen met betrekking tot algemene vorming, taal, computer en rekenen voor Nederlandstaligen. 

Contact
Vredestraat 93
2600 Berchem
of
Minderbroedersrui 26 
2000 Antwerpen
tel.:  03 230 22 33
website