Partners

Tatlin vzw

De operationele vzw van Brede School Het Keerpunt.
Via zijn aparte vzw 'Tatlin' wenst de Brede School sturing te geven aan samenwerkingsverbanden tussen de verschillende partners. De vzw heeft als doel het coördineren van de bredeschoolactiviteiten, het bevorderen van sociale tewerkstelling van jongeren binnen de organisaties. De vzw heeft ook als doel cultuur in al zijn opzichten in het bredeschoolgebeuren te injecteren.

Contact
Prins Leopoldstraat 51
2140 Borgerhout
tel.: 03 270 01 92
email
website

Openingsuren
maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur