Partners

VCLB De Wissel

Op vraag van leerlingen, ouders en school werken wij samen aan:

• Leren en studeren: Als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is. Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen, studiemoeilijkheden, faalangst, motivatie,...
• Onderwijsloopbaan: Als kiezen moeilijk wordt. Bij vragen rond schoolrijpheid, informatie over studie- en beroepsmogelijkheden,...
• Preventieve gezondheidszorg: Als gezondheidsproblemen een belemmering vormen, bij vragen rond ontwikkeling,... Bevordering van een gezonde levensstijl,....
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis. Bij vragen over opvoeding, angst, relaties,...

Contact   
Kaat de Smedt en Miek Van Den Audenaerde
Prins Leopoldstraat 51
2140 Borgerhout
tel.: 03 633 52 77
website

Openingsuren
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur
woensdag van 08.00 uur tot 12.00 uur
Enkel tijdens schooldagen