Partners

FAAB

Federatie van Engelstalige Afrikanen in Borgerhout

FAAB heeft tot doel de Afrikaanse Engelstalige Gemeenschap te mobiliseren, te organiseren en te verenigen. De Federatie wil optreden als vertegenwoordiger en spreekbuis van de Afrikaanse Engelstalige Gemeenschap. Ze willen het forum zijn in voeren van discussies die de Afrikaanse Engelstalige gemeenschap aanbelangen teneinde het welzijn van de gemeenschap te bevorderen.

FAAB wil het welzijn van haar leden verbeteren door beleidsbeïnvloedende acties, het bieden van steun bij noodsituaties en de organisatie van informatiebijeenkomsten en vormingen.
FAAB wil luisteren wat er gebeurt in de Afrikaanse Engelstalige gemeenschap en inspelen op hun noden, door ze te ondersteunen in initiatieven en projecten die de Afrikaanse Engelstalige
gemeenschap nodig heeft om hun positie te verbeteren in onze samenleving.

Contact
Prins Leopoldstraat 51
2140 Borgerhout, Antwerpen
T: 0032 3/677 26 10
email
website