Patronenmaker

Je werkt graag in team.
Je hebt veel geduld.
Je bent graag met iets creatief bezig.
Je hebt veel zin voor nauwkeurigheid.
Je kan werken onder tijdsdruk.

Werkterrein

Tewerkstelling is mogelijk in een atelier als patronenmaker of je kan werken in opdracht van een ontwerper.

Toelatingsvoorwaarden

de leeftijd van 16 jaar;
de leeftijd van 15 jaar mits de leerling reeds de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs - al dan niet met vrucht - heeft beëindigd (het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B worden in dit verband als één leerjaar beschouwd; het onthaaljaar wordt buiten beschouwing gelaten).

Verwachte kennis

Je moet de competenties verworven hebben van stikster.

Leertraject en opleidingskosten

Dit is een 3-jarige lineaire opleiding.

Vakinhouden

Het omzetten van een ontwerptekening tot een patroon en zelfstandig patronen opbouwen, zowel manueel als met de computer.
Grondige kennis aanleren van maten en matentabellen + praktische kennis van uitrusting en materialen.
Grondig inzicht verwerven in afwerkingsmogelijkheden.

Lesdagen

Maandag en dinsdag OF donderdag en vrijdag.

Studiebewijzen

Wie slaagt voor de praktijkproef krijgt een certificaat van het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Wie niet slaagt, krijgt een attest verworven vaardigheden