CLW ANTWERPEN

t a l e n t w e r k t

Pagina

Centrum

Informatie over Centrum

Kiezen voor leren en werken is kiezen voor:

  • Leren op je eigen tempo in een individueel traject.

  • Leren in kleine groepen met aandacht voor iedere leerling.

  • Nieuwe kansen en mogelijkheden krijgen.

  • Samen de weg naar voltijds werk vinden.

  • Ondersteuning op maat krijgen.

Dit met als doel het behalen van een certificaat van een opleiding en van een getuigschrift (2e graad), studiegetuigschrift (3e graad) en/of diploma secundair onderwijs bij de algemene vorming.

In ons centrum krijgt elke leerling ondersteuning van 2 leerkrachten en een trajectbegeleider. Daarnaast staat er een zorgteam klaar om hen te ondersteunen. We gaan voor een heel menselijke en warme aanpak.

In beeld Centrum

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over onze werking.

Downloads

CLWA centrumreglement