CLW ANTWERPEN

t a l e n t w e r k t

Pagina

Centrum

Wij willen:

  • elke leerling begeleiden naar een (studie)getuigschrift én een beroepskwalificatie.

  • een zorgzame school zijn waar elke leerling kan leren op maat met maximale individuele begeleiding.

  • samen met elke leerling op zoek gaan naar een geschikte job in een aangepaste werkomgeving

Informatie over Centrum

Het CLWA is een autonoom centrum voor Duaal Onderwijs.

Elke duale opleiding duurt 2 schooljaren. Je hebt duale opleidingen op niveau van de 2de graad en opleidingen op niveau van de 3de graad. Net zoals in het voltijds onderwijs.

Het grote verschil is dat je in ons centrum geen vijf dagen maar twee dagen naar school gaat.

Je werkt bij ons aan je algemene vorming (1 dag) in combinatie met je specifieke vorming (4 dagen). Die specifieke vorming of praktijkopleiding (4 dagen) krijg je voor een deel op school (1 dag) en voor een groot deel (3 dagen) op de werkvloer van een bedrijf, een organisatie of een instelling.

Slaag je na twee jaren voor je duale opleiding, behaal je een onderwijskwalificatie (getuigschrift 2de of 3de graad) of één of meerdere beroepskwalificaties (certificaat van je opleiding).

Je staat er in ons centrum niet alleen voor. Elke leerling krijgt ondersteuning van 2 leerkrachten en een trajectbegeleider. Daarnaast staat er een zorgteam klaar om te helpen.

In beeld Centrum

Downloads

centrumreglement 2324

info VOKAN

info CLB Borgerhout

info CLB Merksem