CLW ANTWERPEN

t a l e n t w e r k t

Pagina

Centrum

Kiezen voor ons centrum is kiezen voor:
· Leren in kleine klasgroepen met aandacht voor iedere leerling
· Leren op maat in een individueel traject
· Aangepaste begeleiding in je zoektocht naar een geschikte job
· Werk op jouw maat in een aangepast werkomgeving

Informatie over Centrum

Het CLWA is vanaf dit schooljaar (2022-2023) een autonoom centrum voor duaal leren.

Elke duale opleiding duurt 2 schooljaren. Je hebt duale opleidingen op niveau van de 2de graad en opleidingen op niveau van de 3de graad. Net zoals in het voltijds onderwijs.

Het grote verschil is dat je in ons centrum geen vijf dagen maar twee dagen naar school gaat.

Je werkt bij ons aan je algemene vorming (1 dag) in combinatie met je specifieke vorming (4 dagen). Die specifieke vorming of praktijkopleiding (4 dagen) krijg voor een deel op school (1 dag) en voor een groot deel (3 dagen) op de werkvloer van een bedrijf, een organisatie of een instelling.

Slaag je na twee jaren voor je duale opleiding, behaal je een onderwijskwalificatie (getuigschrift 2de of 3de graad + één of meerdere beroepskwalificaties (certificaat van je opleiding).

Je staat er in ons centrum niet alleen voor. Elke leerling krijgt ondersteuning van 2 leerkrachten en een trajectbegeleider. Daarnaast staat er een zorgteam klaar om te helpen.

In beeld Centrum

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over onze werking.

Downloads

CENTRUMREGLEMENT 2122