CLW ANTWERPEN

t a l e n t w e r k t

Pagina

Duaal Leren

Duaal leren, dat is leren op school én op de werkvloer. Zo doe je ervaring op die in de toekomst goed van pas komt bij je zoektocht naar een job.

Twijfel je? Neem gerust contact op met ons.

Informatie over Duaal Leren

1 Dag algemene vorming (AV)

Tijdens de lessen algemene vorming leer je hetzelfde als in een voltijdse school. Je krijgt de vakken Mavo, Nederlands, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Engels. In ons centrum doen we dit met een individueel traject op jouw maat. Als het nodig is zetten we in op extra schakelvaardigheden of op extra individuele uitdieping.

1 Dag Specifieke vorming (SV)

Je werkt aan je beroepsvaardigheden en aan de beroepscompetenties met als doel het behalen van verschillende beroepskwalificaties.

3 Dagen werkplekleren

De opleiding op de werkplek en de specifieke vorming vormen één geheel bij het behalen van een beroepskwalificatie.

Screening - eerste 25 opleidingsdagen

  • De arbeidsbereidheid wordt bekeken; dat wil zeggen dat we onderzoeken of je echt gemotiveerd bent om te leren in het centrum én in een bedrijf.

  • De arbeidsrijpheid wordt onderzocht. Ben je klaar om meteen te leren op de werkvloer of niet?

  • Daarna beslist de klassenraad over het opleidingstraject.

Reguliere tewerkstelling

Enkel voor leerlingen die arbeidsbereid én arbeidsrijp zijn. Je kan meteen aan de slag bij een werkgever met een betaald opleidingscontract (= duaal traject, max. 24u)

aanloopfase stage

  • Voor leerlingen die arbeidsbereid zijn, maar nog niet arbeidsrijp.

  • een traject waarin je stage loopt (max. 20u)

aanloopfase begeleiding

  • Voor leerlingen die arbeidsbereid zijn, maar nog niet arbeidsrijp.

  • een traject op weg naar werk (min. 14u)

In beeld Duaal Leren

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over ons centrum.