CLW ANTWERPEN

t a l e n t w e r k t

Pagina

Duaal Leren

Duaal leren, dat is leren op school én op de werkvloer. Zo doe je ervaring op die in de toekomst goed van pas komt bij je zoektocht naar een job.

Je krijgt ook een realistisch beeld van het werkveld, je ontwikkelt heel wat praktische competenties en je leert werken met de nieuwste technologie en modernste infrastructuur.
Zo studeer jij af met een stevige voorsprong.

Twijfel je? Neem gerust contact op met ons.

Informatie over Duaal Leren

1 Dag algemene vorming (AV)

Algemene vorming heeft als doel de leerlingen maatschappelijk te vormen, met het oog op het behalen van een getuigschrift secundair onderwijs (2e graad) en/of studiegetuigschrift secundair onderwijs (3e graad).

1 Dag Specifieke vorming (SV)

De specifieke vorming heeft als doel het behalen van een beroepskwalificatie.

3 Dagen werkplekleren

De opleiding op de werkplek en de specifieke vorming vormen één geheel bij het behalen van een beroepskwalificatie.

Screening

  • De arbeidsvaardigheden worden 20 dagen getest.

  • Daarna beslist de klassenraad over het arbeidstraject.

Reguliere tewerkstelling

  • Voor leerlingen die arbeidsbereid én arbeidsrijp zijn.

  • De werkplek moet alternerend zijn aan de opleiding:

    • Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

    • Opleidingsovereenkomst (enkel bij personenzorg)

Alternatieve tewerkstelling: aanloopfase

  • Voor leerlingen die arbeidsbereid zijn, maar nog niet arbeidsrijp.

  • Deze trajecten zijn vaak in samenwerking met externe partners

In beeld Duaal Leren

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over ons centrum.