CLW ANTWERPEN

t a l e n t w e r k t

Pagina

Disclaimer

CLW ANTWERPEN, verleent u hierbij toegang tot clw-antwerpen.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. CLW ANTWERPEN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op clw-antwerpen.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van CLW ANTWERPEN.

Beperkte aansprakelijkheid

CLW ANTWERPEN spant zich in om de inhoud van clw-antwerpen.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op clw-antwerpen.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CLW ANTWERPEN.

In het bijzonder zijn alle prijzen op clw-antwerpen.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op clw-antwerpen.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CLW ANTWERPEN nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CLW ANTWERPEN. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CLW ANTWERPEN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.