CLW ANTWERPEN

t a l e n t w e r k t

Pagina

Leren en werken

Informatie over Leren en werken

1 Dag algemene vorming (AV)

Algemene vorming heeft als doel de leerlingen maatschappelijk te vormen, met het oog op het behalen van een getuigschrift (2e graad), studiegetuigschrift (3e graad) en/of diploma secundair onderwijs.

1 Dag Beroepsgerichte vorming (BGV)

Beroepsgerichte vorming heeft als doel het behalen van een (deel)certificaat.

3 Dagen werkplekleren

De opleiding op de werkplek en de beroepsgerichte vorming vormen één geheel bij het behalen van een (deel-) certificaat.

Screening

 • De arbeidsvaardigheden worden 14 dagen getest.

 • Daarna beslist de klassenraad over het arbeidstraject.

Reguliere tewerkstelling

 • Voor leerlingen die arbeidsbereid én arbeidsrijp zijn.

 • De werkplek moet alternerend zijn aan de opleiding:

  • Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

  • Opleidingsovereenkomst (enkel bij personenzorg)

Alternatieve tewerkstelling

 • Voor leerlingen die arbeidsbereid zijn, maar nog niet arbeidsrijp.

 • Deze trajecten zijn een samenwerking met externe partners

  • Aanloopfase werkervaring

  • Aanloopfase vorming

informatie Voor de werkgever

Als werkgever gaat u een engagement aan om onze jongere gepast te begeleiden en op te leiden op de werkvloer. Onze leerling zal minimum 20u per week bij u werken en wordt tijdens dit traject ook nauw opgevolgd door één van onze trajectbegeleiders. Het werk gaat door op 3 vaste dagen naast de 2 schooldagen, hiervoor krijgt de leerling een leervergoeding.

In beeld Leren en werken

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over ons centrum.